Tuesday, December 1, 2009

Adam, Anda dan Tuhan

(Surah Al A’Raaf ayat 172)  “Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ‘Bukankah Aku Tuhanmu?’ ‘Betul! Kami menjadi saksi!’ Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini”

Inilah yang telah diperakukan oleh semua ruh ketika azali lagi (termasuk anda). Jangan syak lagi anda telah berbicara dan mengenal Tuhan anda!

(Surah Al Israa’ ayat 85)  “Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.  Katakanlah, ‘Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit’.”

Begitulah hubungan ruh dengan Tuhannya (yaitu hubungan anda dengan Tuhan anda). Dipandang dari sudut manapun anda termasuk dalam urusan Tuhan anda. Bukan urusan selain Dia seperti yang berlaku hari ini. Hari ini ramai orang yang suka masuk campur dalam urusan anda dengan Tuhan anda.

(Surah Adz Dzaariyat ayat 56)  “Dan Aku tidak menciptakan  jin dan manusia melainkan supaya mereka  menyembahKu”.

Inilah tujuan anda dipindahkan ke dunia ini. Bukan untuk menghambakan diri kepada selain Dia.

(Surah Al Hijr ayat 29)  “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku meniupkan ke dalamnya ruhKu maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.

Begitulah Allah memindahkan rahsiaNya dari Ruh yang Pertama kepada Insan yang Pertama, Nabi Adam a.s. Rahsia inilah yang selalu dikaitkan dengan fitrah kemanusiaan.

(Surah Al Hujurat ayat 13)  “Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Begitulah benih yang berasal dari Nabi Adam a.s. dan ibu pertama Hawa yang mengandungi rahsia keTuhanan yang tidak berubah-ubah itu kekal diwarisi oleh umat manusia dari zaman berzaman  sehingga kiamat (termasuk anda juga).

Kemudian:

(Surah Al ‘Imran ayat 185)  "Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Sampai ketikanya anda  dijemput menemui Tuhan Yang Maha Perkasa.

Sabda RasululLah s.a.w., “Bertafakur sesaat adalah lebih baik daripada beribadat setahun” (riwayat ad-Dailani)

Cuba anda bertafakur seketika. Anda berterus-terang dengan jiwa anda.

"”Aku sudah mengenali Tuhanku sejak azali lagi. Adakah kepulanganku nanti aku dapat mengenali Tuhanku semula?”

No comments:

Post a Comment